Forsidebilde: Støtte

Yter støtte til fordel for

hjerte- og lungesyke, blinde, døve og mennesker med funksjonshemning, og diakonalt menighetsarbeid for å ivareta mennesker som har kommet i en vanskelig situasjon

Les mer

 De som ønsker å levere en søknad til Leiums Legat fyller inn elektronisk søknadsskjema.

Søknad >

Om Leiums Legat

Legatet har til formål å yte støtte til fordel for hjerte og lungesyke, blinde, døve og mennesker med funksjonshemming samt yte støtte til diakonalt menighetsarbeid for å ivareta mennesker som har kommet i en vanskelig situasjon.

Styret skal gjennom årlige utdelinger søke å tilgodese samtlige formål. Utdelinger skal fortrinnsvis skje til virksomhet og personer bosatt i Drøbak og Frogn kommune. Etter styrets bestemmelse kan dette utvides til Follo.

Kriterier for støtte

  • Legatet er primært rettet mot innbyggere i Frogn og Drøbak, men kan utvides til Follo etter styrets beslutning
  • Støttemottagere er hovedsakelig hjerte og lungesyke, blinde, døve og mennesker med funksjonshemming samt mennesker som har kommet i en vanskelig situasjon

© 2013 Leiums Legat | Postboks 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@leiumslegat.no | Personvernerklæring