Himmel og sky

HISTORIEN / FORMUEN

Legatet ble opprettet av Karen Leium, Helga Leium og Thorvald Abrahamsen med utgangspunkt i Jens og Olga Leiums legat og Leium gård i Drøbak i 1971. Legatstifterne var barnløse og bodde alle i tilknytning til Leium gård i Drøbak. Fra gården ble det utskilt ca. 50 tomter som ved opprettelsen av stiftelsen var bortfestet til ulike festere. Legatstifterne ga disse eiendommene til Leiums Legat og ønsket at de årlige festeinntektene skulle benyttes til legatets formål.

Legatstifterne var aktive i menigheten i Drøbak og oppnevnte den til enhver tid sittende sogneprest i Drøbak og Frogn som legatets styreleder. De oppstilte også som krav at styret i stiftelsen skulle ha 5 medlemmer, hvorav 2 kvinner til enhver tid.

Legatet har drevet sin virksomhet i alle år i nært samarbeid med kirken og sognepresten i Drøbak. Utviklingen i festeinntektene har vært beskjeden slik at legatet ikke har hatt store ressurser, men har over tid delt ut midler til mange gode formål.

Legatstifterne ønsket ikke at eiendommene som tilhørte legatene skulle kunne selges. Med de nye reglene for innløsning av festetomter kunne ikke legatet opprettholde disse vedtektsbestemmelsene. Tomtefesterne som hadde inngått kontrakter til eiendommene forut for opprettelsen av legatet, fremmet etterhvert krav om innløsning som har gjort at legatet har vært forpliktet til å selge tomtene. Alle er nå realisert, og det har bidratt til å styrke legatets likvide situasjon og mulighet for å yte støtte til legatets formål.

Som følge av at legatet ikke lenger har formuen og sitt økonomiske grunnlag knyttet til inntekter fra festetomter, ble vedtektene og legatet omdannet etter søknad til Stiftelsestilsynet høsten 2012. Som del av omdanningen benyttet man også anledningen til å modernisere vedtektenes ordlyd.

De nye vedtektene kan leses her.

© 2013 Leiums Legat | Postboks 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@leiumslegat.no | Personvernerklæring