Himmel og sky

KRITERIER FOR STØTTE

Leiums legat er opprettet til støtte for

- hjerte og lungesyke

- blinde, døve og mennesker med funksjonshemming

- diakonalt menighetsarbeid for å ivareta mennesker som har kommet i en vanskelig situasjon

Fra 2014 er det innført mulighet til å søke støtte til legatets ulike formål gjennom bruk av vårt elektroniske søknadsskjema. Søknadsfrist og de nærmere kriterier for støtte finnes i tilknytning til skjemaet.

Diakonalt menighetsarbeid for å ivareta mennesker som har kommet i en vanskelig situasjon vil i første rekke bli ivaretatt av diakonen som blir tilsatt av menigheten i Drøbak og Frogn med støtte fra legatet.

© 2013 Leiums Legat | Postboks 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@leiumslegat.no | Personvernerklæring