Himmel og sky

LEIUMS LEGAT STØTTER OPPRETTELSE AV DIAKONSTILLING

Ett av hovedformålene til Leiums Legat er gjennom diakonalt menighetsarbeid å yte støtte til mennesker som har kommet i en vanskelig situasjon.

Styret i legatet har besluttet at den beste måten å fremme dette formålet, er å inngå et samarbeid med menigheten i Drøbak og Frogn om opprettelse av en diakonstilling. Det var derfor med forventning at stillingen ble Legatet vil bidra med å finansiere stillingen over 3 år i første omgang. 

1. september 2013 ble Anne Marie Sverdrup tilsatt i stillingen.

© 2013 Leiums Legat | Postboks 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@leiumslegat.no | Personvernerklæring